zaterdag 16 september 2017 | 10.00-16.00 uur | Zoekeweg 7, Denekamp (Overijssel, NL)

Familie Veldscholten, Denekamp

Familie Veldscholten, Denekamp

Nico en zijn dochter Anouk Veldscholten uit Denekamp kruisen hun veestapel sinds 2002. Ze gebruiken naast hf ook brown swiss en kruislingstieren als Mr. Protein.

Om een hogere opbrengst van een liter melk te realiseren, bestaat het fokdoel uit drie onderdelen: probleemloze koeien met hoge eiwitproductie en goede persistentie (t.b.v. TMR-rantsoen).
Fokken op gehaltes en met name eiwit was bepalend om voor het inkruisen met brown swiss te kiezen.
Persistente koeien zijn gewenst bij het TMR voeren.

Om het fokdoel te bereiken kozen Nico en Anouk ervoor om in één keer de gehele veestapel in te kruisen. De bijkomende voordelen van het brown-swissras, zoals een betere uiergezondheid en hardere klauwen, waren groter dan verwacht. Dit resulteerde in een hogere levensduur.
De stierkeuze wordt gedaan aan de hand van aAa (sinds 2008) om ondanks meerdere rassen toch een bepaalde uniformiteit in de stal te verkrijgen.

De 140 koeien realiseren een fraai bedrijfsgemiddelde van bijna 9.000 kg met 4,81% vet en 3,71% eiwit. De koeien worden geweid op de huiskavel van 26 hectare, in totaal is 70 hectare in gebruik. De focus op goede ruwvoerwinning en efficiënt voeren resulteert in 7 cent voerkosten.
Naast haar werk op de boerderij is Anouk actief voor de Jongerenraad van Friesland Campina, waarvan ze momenteel voorzitter is.